🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

De praktijk

Wat zijn de contactgegevens van mijn praktijk?
Bezoekadres
Postadres van Broeckhovenlaan 6
5213HX 's Hertogenbosch
E-mailadres info@denboschoost.nl
Wat zijn de openingstijden van de praktijk?
Maandag 8:00 - 17:00
Dinsdag 8:00 - 17:00
Woensdag 8:00 - 17:00
Donderdag 8:00 - 17:00
Vrijdag 8:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Hoe kan ik de praktijk bereiken?

Wil je een afspraak inplannen, een vraag stellen aan de huisarts of inzage in je dossier? Doe dit dan eenvoudig online in jouw portaal. Waar en wanneer je maar wilt. Zonder wachtrij aan de telefoon. Kom je er niet uit? Bel ons op 073 613 32 88.

Ik wil me inschrijven bij de praktijk als nieuwe patiënt

We vinden het heel vervelend, maar we kunnen tijdelijk geen nieuwe patiënten aannemen. Ook is het helaas niet mogelijk om op een wachtlijst gezet te worden. Alleen huisgenoten van al ingeschreven patiënten kunnen zich inschrijven. Neem hiervoor telefonisch contact op met de assistente via 073 613 32 88. Zodra we de mogelijkheid zien om weer nieuwe patiënten aan te nemen, zullen we dat kenbaar maken op de website.

Ik wil mijn contactgegevens laten aanpassen

Ben je verhuisd en wil je een adreswijziging doorgeven? Of heb je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres? Geef dit dan eenvoudig online door via jouw portaal.

Ik wil overstappen naar een andere huisarts

Indien je naar een andere huisarts wilt overstappen dan sturen wij je medische dossier (en dat van je minderjarige kinderen) op via een beveiligde internetverbinding naar jouw nieuwe huisarts. Hier hoef jij verder niets voor te doen. Wel is het belangrijk dat je jezelf bij ons uitschrijft door contact op te nemen met onze assistente (073 613 32 88) en dus toestemming geeft het dossier te sturen. Op het moment dat het dossier verstuurd is ben je bij ons uitgeschreven.

Ik heb een klacht over mijn huisarts

Wanneer je ontevreden bent, stellen we het op prijs dat je dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van de onvrede, dan kunnen wij proberen het samen op te lossen. Je kan de klacht of het compliment kenbaar maken d.m.v. dit klachtenformulier. Je mag het ook altijd met één van onze medewerkers bespreken. Nadat wij het formulier hebben ontvangen nemen we contact met je op.


Is dit lastig voor je of kom je er met ons niet uit, dan kun je jouw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Als praktijk zijn we aangesloten bij SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Je kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.


Ga naar klachtenformulier

Hoeveel kost een consult of huisbezoek van de huisarts?

Een verrichting door de huisarts wordt door de zorgverzekering betaald en het kost je geen eigen risico. De huisarts declareert bij de zorgverzekering:


PrestatiebeschrijvingMaximumtarief
Consult regulier korter dan 5 minuten€ 6,11
Consult regulier vanaf 5 minuten tot 20 minuten€ 12,21
Consult regulier 20 minuten en langer€ 24,43
Visite regulier korter dan 20 minuten€ 18,32
Visite regulier 20 minuten en langer€ 30,54
Vaccinatie regulier€ 6,11
Ik heb een vervolgonderzoek, wat kost dat?

Heb je een vervolgonderzoek nodig? Vaak vallen de kosten hiervan onder je zorgverzekering. Het kan zijn dat je verzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis waarmee je een afspraak hebt. In dat geval vergoed je zorgverzekering niet alle kosten. Heb je vragen over de vergoeding van de kosten? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar voordat je naar de afspraak gaat.  

Wat zijn de kosten voor gemoedsbezwaarden?

Mocht je om godsdienstige reden niet verzekerd zijn, dan is dit wellicht al bij ons bekend. Je staat dan geregistreerd als "gemoedsbezwaarde”. Wij brengen geen inschrijftarief in rekening maar hanteren de hieronder genoemde bedragen.


Prestatiebeschrijving
Tarief
Consult korter dan 5 min
€ 19,56
Consult 5 min tot 20 min
€ 39,12
Consult 20 min en langer
€ 78,25
Visite korter dan 20 min
€ 58,69
Visite 20 min en langer
€ 97,81
Vaccinatie / injecties
€ 19,56
LaboratoriumonderzoekKostprijs
EntstoffenKostprijs
Welke apotheek is aangesloten bij mijn huisarts?

Je kunt altijd zelf bepalen bij welke apotheek je medicijnen haalt. In jouw portaal kun je zien bij welke apotheek de huisarts is aangesloten. Geen portaal? Bel dan met de assistente. Wil je bij een andere apotheek jouw medicijnen ophalen? Vraag dan aan de huisarts om het recept mee te krijgen in plaats van dat de huisarts het direct naar de aangesloten apotheek stuurt.

Moet ik ook van apotheek overstappen als ik overstap van huisarts?

Als je wisselt van huisarts is het vaak ook nodig om te wisselen van apotheek. Geef aan je huisarts door bij welke apotheek je ingeschreven staat. Het is wel belangrijk dat je jezelf uitschrijft bij de oude apotheek.

Ik heb een andere zorgverzekeraar, wat nu?

Dit hoef je niet zelf door te geven aan de huisarts, en ook niet aan alle andere zorgaanbieders zoals fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Wij zijn namelijk aangesloten op de database VECOZO en krijgen deze wijziging automatisch in ons syteem. Daarnaast doen wij een check op verzekeringsrecht, de COV-check, voordat we facturen opsturen naar de verzekeraar.

Wat wordt door mijn zorgverzekering vergoed aan huisartsenzorg?

Een bezoek aan de huisarts wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Je hoeft hier dus helemaal niets zelf voor te betalen. Dat geldt voor een afspraak (consult) bij de huisarts, maar ook voor een telefonisch consult. Je betaalt voor een afspraak bij je huisarts ook nooit je eigen risico. Als er onderzoek nodig is zoals bloedprikken, een foto of een doorverwijzing vallen de kosten die daarvoor worden gemaakt wel onder het eigen risico.

Wat als ik niet verzekerd ben?

Als je als patiënt bij ons ingeschreven staat, maar bij controle niet bekend bent bij een verzekeringsmaatschappij, dan word je verzocht het consult contant of per pin te betalen. Na betaling krijg je een factuur. Deze kun je bij de verzekering, als je die toch hebt, indienen met het verzoek het consult aan je terug te betalen. Dit geldt ook voor als je een buitenlandse verzekering hebt, je draagt zelf zorg voor de nabetaling.

Ik zie bij een declaratie van de zorgverzekering ‘zorggroep’ staan, wat is dat?

De huisarts is aangesloten bij de zorggroep JBH of BiB. Dit is een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio. De groep is gespecialiseerd in de behandeling en organisatie van chronische ziekten in de eerste lijn. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de zorg voor diabetes- en astma-/copd patiënten en mensen met een hart- en vaatziekte. Daarnaast ondersteunt de zorggroep de huisartsen bij de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met psychische problematiek.


Uiteraard staan bij de behandeling van chronische ziekten in de huisartsenpraktijken de protocollen uit de zorgstandaarden centraal, echter zonder dat het 'kookboekgeneeskunde' wordt: individuele 'zorg op maat' is het centrale thema.

Welke huisregels gelden er in de praktijk?
Je bent van harte welkom bij huisartsenpraktijk Den Bosch Oost. Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk ga je akkoord met onderstaande regels.

• Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd
• Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy
• Geen gesprekken verstoren of hinderen
• Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan
• Wapenbezit is niet toegestaan
• Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan
• Roken is in het pand verboden
• Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan
• Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken
• Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd
• Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken cq. rekken geplaats te worden
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein
• Alleen spreekuur op afspraak
• Een afspraak die je maakt is tien minuten. Indien je meerdere klachten hebt, dien je dit van te voren door te geven bij het maken van de afspraak, zodat er langer tijd voor jou gereserveerd kan worden
• Indien je telefonisch vragen hebt, kunnen wij hier niet uitgebreid op ingaan vanwege het bezet houden van de telefoon. Wij willen je dan ook vragen hiermee rekening te houden
• Herhalingsrecepten verzoeken wij je aan te vragen via de receptenlijn, fax of website
• De patiënt dient volgens de wet WGBO de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid
• Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven) betalen vooraf contant. Hiervoor ontvangt je een rekening.
• Afspraken kunnen tot 24uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de gederfde consulttijd bij jouw in rekening te brengen.
• Te laat op een afspraak komen zonder bericht, wordt ook beschouwd als niet verschijnen zonder bericht.
• In de praktijk wordt alleen Nederlands en Engels gesproken. Anders sprekende dienen een eigen tolk mee te nemen.

Wij hopen dat zowel voor jou als voor ons met deze regels een optimale werksfeer zal blijven bestaan. Heb je op-, aanmerkingen of suggesties, dan horen wij die graag.
Hoe gaan we in de praktijk om met agressie en geweld?
Helaas krijgen we steeds vaker te maken met agressie en geweld in de huisartsenpraktijk of tijdens de waarneemdienst. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die deze agressieve uiting moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend. Daarom tolereren wij geen enkele vorm van agressie tegen één van onze medewerkers. Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, wordt schriftelijk vastgelegd en besproken binnen het team. De huisarts en/of hoofdbehandelaar zal de situatie beoordelen en eventueel maatregelen treffen.

Dit houdt het volgende in:
• De desbetreffende persoon dient zijn excuses te maken aan de betrokken medewerker.
• De politie kan ingeschakeld worden indien dit noodzakelijk is
• Bij herhaaldelijke voorvallen of zeer ernstige bedreigingen wordt er besloten om de desbetreffende patiënt niet langer te accepteren en wordt uit de praktijk verwijderd.

Een wederzijdse respectvolle relatie is voor jou en ons van grootste belang. Bij een meningsverschil of onvrede over de aangeboden zorg of behandeling, willen wij jou vragen dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken. Dit is in jouw belang, maar ook in dat van ons. Via de praktijkassistente kan je een gesprek aanvragen met de betrokken medewerker(s). Ook kan je ons schriftelijk op de hoogte brengen door het klachtenformulier te raadplegen op de website of te vragen aan de balie. Op deze manier kan je ons op de hoogte brengen van uw agitaties . Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen om samen naar een oplossing te zoeken.
Waarom moet ik mij legitimeren?
Zorgverleners moeten kunnen vaststellen dat het BSN-nummer en de persoon bij elkaar horen. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Voor inschrijving in de praktijk zal de assistente jou vragen om een geldig identiteitsbewijs (Rijbewijs, Identiteitskaart, paspoort, GBA-uittreksel) te laten zien. Jouw BSN-nummer wordt gecontroleerd en daarna kan je officieel worden ingeschreven.

Personen die zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) beschikken over een BSN nummer. Als je een uittreksel wilt waar jouw BSN op vermeld staat, kan je dit aanvragen bij jouw gemeente.

Kinderen legitimeren
Kinderen kunnen sinds 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bestaande bijschrijving in een nog geldig paspoort kan nog wel gebruikt worden als identificatie in de zorg.

Als je (nog) geen document hebt waarop het BSN van jouw kind staat, kan de gemeente jou een uittreksel verstrekken met hierop het BSN van jouw kind. Bij de geboorteaangifte wordt dit uittreksel ook verstrekt door jouw gemeente.
Wat zijn reden voor het beëindigen van de behandelovereenkomst?
Redenen voor beëindiging van een behandelingsovereenkomst door een arts.

Als een behandelingsovereenkomst met een patiënt tot stand is gekomen, kan de arts die slechts onder bepaalde omstandigheden opzeggen. De vijf meest voorkomende gewichtige redenen zijn:
a. De aard en/of omvang van de hulpvraag wijzigt wezenlijk en gaat de expertise of de mogelijkheden van de arts te buiten.
b. De patiënt vertoont zeer onheus of agressief gedrag.
c. De arts heeft een ernstig conflict met de patiënt en/of de patiënt wil niet meewerken aan de behandeling.
d. De patiënt weigert voortdurend de rekening te betalen. ‘
e. De arts heeft een aanzienlijk belang bij het beëindigen van de behandelingsovereenkomst.


Redenen voor beëindiging van een behandelingsovereenkomst door een patiënt
Een patiënt kan een (vrijwillig tot stand gekomen) behandelingsovereenkomst in principe altijd opzeggen.19 Dat vloeit voort uit het feit dat hij volgens de WGBO altijd toestemming moet geven voor een behandeling. Daarom kan hij die toestemming ook weigeren.
Een patiënt kan verschillende redenen hebben om de behandelingsovereenkomst te beëindigen. Dat kan een praktische reden zijn, bijvoorbeeld dat de patiënt verhuist en de afstand tot de arts bij wie hij in behandeling is, te groot wordt. Of een inhoudelijke reden, bijvoorbeeld dat hij het niet meer eens is met de behandeling of teleurgesteld is over de behandelresultaten. Ook kan er een relationele reden zijn om op te zeggen, bijvoorbeeld onvrede over de bejegening door de arts.

Let op: beëindiging van onvrijwillige of verplichte zorg op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is aan bijzondere regels onderworpen. Die worden in deze richtlijn niet behandeld